Onder grote belangstelling is het 50 jarig bestaan van het onderwijsinstituut in Atalaya (Panama) gevierd. De resultaten van 50 tropenjaren die de Hollandse Kruisvaarders in Panama hebben gewerkt, zijn goed tot hun recht gekomen tijdens de feestweek. Het instituut is niet meer weg te denken! Vol respect en trots zijn de vele Kruisvaarders die hebben gewerkt aan het instituut herdacht. De organisatie van de feestweek was perfect. Veel muziekkorpsen – specifieke Panamese dansgroepen – tentoonstellingen en eucharistievieringen vormde de hoofdschotel van het feest. Het feest werd afgesloten met een indrukwekkend vuurwerk.

De enig nog in leven zijnde Hollandse Kruisvaarder in Panama, is pater Piet Hulsebosch, die met zijn 85 jaren nog alle dagen voorgaat in de eucharistie. Ook is hij overste van de nieuwe groep Panamese kruisvaarders. 

Door de nieuwe groep Panamese Kruisvaarders, is er garantie dat het werk van de Hollandse Kruisvaarders in Panama kan worden voortgezet.De voor u meest bekende Panamese Kruisvaarder is Pater Roberto Gonzales.

Als je Roberto aan het werk ziet voor zijn mensen (33 verschillende dorpen in de bergen) zie je direct gelijkenis met zijn grote leermeester en voorbeeld, pater Johan Schmiehuizen.Zijn gedachten staan nooit stil, daar heeft hij geen tijd voor. Om 6 uur  ‘s morgens staan de eerste mensen al voor de deur. Vaak hebben zij vele uren gelopen, om geld of eten te vragen. Voor ons Hollanders is het nauwelijks voor te stellen dat er in deze tijd nog zoveel armoede is.

Nooit zal je Roberto buiten de kerk in priesterkleding zien lopen. Hij is eenvoudig te benaderen, en toont zich vooral gelijk aan zijn medemensen. Dankzij o.a uw steun, kan hij zijn vele projecten afronden of starten.

Roberto heeft mij gevraagd u te bedanken voor alle steun die u hem geeft!

Wij zijn tijdens ons bezoek aan Panama (juni 2011) weer zeer onder de indruk geraakt van zijn inzet. Waar haalt deze man zijn energie vandaan?

Het gebeurde tijdens ons bezoek regelmatig, dat hij morgens om 6 uur begon met zijn werk, en in de avond om 22.00 uur of later thuis kwam. Als hij dan na een koude douche dacht een rustige avond te hebben, kwam er wel weer iemand die met spoed naar het ziekenhuis in Santiago (100 km) moest worden gebracht. Een ritje ziekenhuis is voor de patiënten beslist niet comfortabel te noemen, vandaar en uit pure noodzaak, moet er een nieuwe ziekenauto komen! Meerdere malen komt het voor dat de patiënt is overleden voordat het ziekenhuis is bereikt.

De auto van pater Roberto beschikt n.l niet over  de nodige medische noodapparatuur en opgeleid personeel. Patiënten met ernstige botbreuken ondervinden veel onnodige pijn tijdens de rit door de hobbelige bergwegen.

Ons grote nieuwe doel is een nieuwe ambulance!

U zal begrijpen dat het beslist geen luxe is. Daarom zullen wij als bestuur, met uw medewerking, ons inzetten voor dit grote project. De kosten voor de ambulance zijn 43.500 dollar. Het opleiden van deskundige chauffeurs, en het inrichten van de ambulance kost ongeveer 16.000 dollar.

Het gaat weer om een groot bedrag, maar het moet ons lukken! Uiteindelijk hebben wij ook het grootste deel van de kosten voor de nieuwe school, dankzij uw steun kunnen financieren.

Wij hebben het geluk gehad dhr. Tim Bitter uit Laren te leren kennen!

Al vele jaren zet Tim Bitter zich in voor allerhande goede doelen. Als bestuurslid van het comité vasten actie van de BEL gemeenten (Blaricum – Eemnes – Laren) heeft hij zich ingezet voor het sponsoren van studenten. Wij zijn hem en het comité dankbaar  voor de toezegging dat gedurende 3 studiejaren de kosten voor 3 studenten zal worden betaald vanuit de vastenactie.  

UITNODIGING VOOR EEN SPONSORDINER VOOR PANAMA!

Ook dit sponsor diner, is een activiteit van dhr. Tim Bitter.

Donderdag 24 november 2011
In het restaurant van College de Brink in Laren.
Ingang van het College is achter het gemeentehuis van Laren.
Eemnesserweg 19. Er is voldoende parkeergelegenheid!
Aanvang 18.00 uur
Restaurant openen 17.30 uur.
Kosten: 100 euro per persoon  voor een perfect all inn 4 gangen menu.

De totale opbrengst vormt de start van een nieuwe ziekenauto!

  • Aanmelden liefst per mail of schriftelijk aan Dhr. Tim Bitter, Naarderstraat 36, 1251 BD Laren. Vermeld u s.v.p ook met hoeveel personen u aan tafel wenst te zitten. 
  • U kunt het bedrag overmaken naar stichting Solidariteit Panama te Hilversum rekeningnummer: 67.56.23.227 (ING) onder vermelding van sponsordiner. Onze stichting is ANBI erkend.
  • Natuurlijk zal pater Roberto tijdens het diner aanwezig zijn!

s.v.p. zo spoedig mogelijk aanmelden om teleurstelling te voorkomen !

Wegens het succes van het vorige jaar, zal  op zaterdag 26 november weer een ontmoeting plaatsvinden met pater Roberto in het Carolushuis in Hilversum. 

Van 16.00 uur tot 17.00 uur eucharistieviering.
Van 17.00 uur tot 18.00 uur persoonlijke ontmoeting met pater Roberto (en koffie!)

adres Carolushuis: Bosdrift 96 (Hilversum zuid)
Er is voldoende parkeergelegenheid achter het gebouw.

Met een soortgelijke auto (zonder linnen kap) worden de patiënten nu vervoerd.

Alle andere projecten gaan gewoon door. Zo zoeken wij o.a sponsoren, die het mogelijk maken de muziekschool (nu al meer dan 160 leerlingen) uit te breiden met 1 leerkracht.

Rest mij nog te melden dat wij afscheid nemen van onze penningmeester.

Na meer dan 20 jaar penningmeester te zijn geweest, nemen wij onder zeer grote dank, afscheid van Dhr. J.Smoolenaars. Op zeer deskundige en correcte wijze, heeft hij zich als penningmeester ingezet voor het werk in Panama.

Wij zijn blij met zijn opvolger Dhr. W. Huis in ’t Veld, en hopen op een lange en goede samenwerking!

Met vriendelijke groet, 

Wim Janssen.
Willemj164@gmail.com

Categorieën: Nieuws