Bezoek pater Roberto en verder

In Januari 2019 ben ik naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Panama geweest. In het voorprogramma kregen wij de mogelijkheid om bij pater Roberto op bezoek te gaan. Mij leek dat heel interessant en ik heb geen moment getwijfeld om mee te gaan.

Tijdens de WJD werden de pelgrims heel erg beschermd, dus werden we geëscorteerd door onder andere de politie en brandweer om met een busje van Soná naar Cerro Plata te reizen. Dit was een wat ouder busje, en bij elke steilere heuvel hoopten we dat we boven aan zouden komen. De reis er naartoe was op zich al een avontuur.

Aangekomen in Cerro Plata, werden we warm onthaald door pater Roberto op de landbouw school en hij vertelde wat ze hier doen. 

Daarna hebben we een rondleiding gekregen van pater Roberto op de boerderij zelf. Wat mij heel erg opviel, was dat het totaal anders is dan in Nederland en normaal gesproken denk ik er nooit zo over na, maar als je er zelf bent dan komt dat wel binnen. De grond heeft een andere kleur en samenstelling, het is daar niet vlak maar bergachtig en de grond is daar moeilijker te bewerken. Dit zorgt ervoor dat het vak boer natuurlijk wel een beetje anders wordt dan wij hier in Nederland gewend zijn. 

Wat mijn aandacht ook erg trok op de boerderij is dat ze zelf ook dingen proberen en onderzoeken. Bijvoorbeeld een manier om zelf voor vruchtbare grond te voorzien door middel van wormen. Ook is er een kas aanwezig waar ze verschillende dingen kunnen uitproberen door middel van het onder controle houden van de luchtvochtigheid. De planten die in de kas stonden waren afkomstig van zaden gedoneerd door een Nederlands bedrijf, kunnen we toch trots op zijn als Nederlanders.

Nadat we de rondleiding over de boerderij hadden gehad, gingen we naar een andere locatie om daar wat te eten en te drinken. Het tweede deel van ons bezoek bestond uit het bezoeken van kansarme families in de bergen. Het busje waar we mee zijn aangekomen kon niet de bergen in, dus moesten we achterop in de pick-up wagens. Samen lekker opgepropt achterin en dan nog een plekje vinden om je vast te houden, om veilig over de hobbelige paden door de bergen te rijden.

Bij het eerste gezin die we bezochten was al te zien dat er hulp verleend was. Hier zaten de kippen in een kippenhok, zag je hier en daar wat gewassen groeien en de gebouwen waren al in een betere staat. 

Daarna zijn we nog bij andere gezinnen op bezoek geweest die het minder hadden. Opvallend bestonden deze gezinnen uit vele kinderen, waar pater Roberto cadeautjes voor had meegenomen. Het is heel mooi om te zien hoe dankbaar ze zijn met een klein cadeautje.

Tenslote zijn we bij nog een laatste gezin op bezoek geweest die het duidelijk een stuk minder goed had. Eigenlijk hadden ze bijna niets en wat ze hadden was dan vaak ook in een hele slechte staat. Als je zoiets ziet en zelf mee mag maken, dan doet het ook echt iets met je.

Toen ik weer thuis kwam na zo een indrukwekkende reis in Panama, dacht ik nog regelmatig aan het goede werk dat pater Roberto en andere vrijwilligers daar doen. Daarom heb ik besloten om dit goede doel bij een werkgroep in onze parochie aan te kaarten. Deze werkgroep organiseert activiteiten voor de parochie waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we met de parochie in de advents tijd stichting ‘Solitdariteit Panama’ wilden gaan ondersteunen. Zo hebben we een taartenactie georganiseerd, praatjes gehouden in verschillende kerken over het goede doel, advents bussen neergezet en een collecte gehouden bij de katholieke vrouwen gilde.

Ik wil u allen bedanken voor het lezen van mijn bericht en ik hoop jullie geboeid te mogen hebben. Ik kan jullie allemaal aanraden om dit project te steunen en al helemaal om langs te gaan in Panama om vrijwilligerswerk te doen. Bedankt!

Nico Vennik

Corral de Piedra

Buiten de vele projecten waar wij al veel over hebben geschreven heeft􏰀 pater Roberto hoog in de bergen bij toeval een gehucht ontdekt waar een enorme armoede heerst.
Het gehucht met de naam Corral de Piedra wordt bewoond door 15 gezinnen met in totaal 50 kinderen. Deze arme bewoners hebben maar 1x per dag een beetje witt􏰂e rijst zonder vlees of groenten te eten. Daardoor heerst er een enorme ondervoeding. Het is de bedoeling dat over een periode van 5 jaar voor alle bewoners een nieuw huis zal worden gebouwd. Ook aan gezondheidszorg en gezond eten wordt hard gewerkt. Een ondernemer uit Noordwijk ondersteunt de bouw van nieuwe huisjes.

Nieuwsbrief augustus 2019

Gedurende de periode van 22 tot 27 Januari 2019 zijn de Wereldjongerendagen gehouden in Panama. Uit de hele wereld zijn jongeren naar Panama gekomen om deel te nemen aan de WJD.

Onze voorzitter Wim Janssen is samen met zijn vrouw aanwezig geweest teneinde de Hollandse jongeren enthousiast te maken voor het werk van pater Roberto.
De voorzitter heeft ze toegesproken en flyers uitgedeeld in een poging blijvende belangstelling te kweken.

Ruim 45 Hollandse pelgrims (waaronder veel jongeren, bisschoppen – priesters en de adjunct ambassadeur van de Hollandse ambassade) hebben de projecten van Roberto bezocht.
Onder politie begeleiding kwamen zij met verschillende auto’s de finca van Roberto oprijden. Het was een zeer bijzondere gebeurtenis, waarbij een ieder zeer onder de indruk was van de armoede en bijzondere hulp door Roberto.

De Wereldjongerendagen was tevens aanleiding voor de Paus om zijn belangstelling te tonen naar deze gebeurtenis en de vele goede bijstand door hulpverleners waaronder de projecten van Roberto.

De Paus bij aankomst met de president van Panama en zijn vrouw.

Als een positief resultaat mag genoemd worden de uitnodiging op de Hollandse ambassade waarbij de adjunct ambassadeur, Jurriaan Middelhoff, heeft toegezegd te willen bemiddelen bij het zoeken naar nieuwe sponsoren. Aardige bijkomstigheid was het feit dat onze voorzitter Wim Janssen, de vader en opa van de ambassadeur, goede bekenden waren van Wim Janssen. De opa van de ambassadeur was parochiaan van de kerk van Johan Schmiehuizen in Hilversum, in diezelfde kerk is Wim Janssen ruim 30 jaar dirigent geweest.

De hulpbisschop van Roermond Mgr. E.J. de Jong en pastoor Henk Janssen uit Groesbeek hebben gelijk hun steun toegezegd.

De verschillende ontmoetingen in Panama en daarop volgende ontmoetingen in Nederland, kunnen gezien worden als uitdagingen van grote waarden om de activiteiten van onze Stichting extra in de belangstelling te stellen. Het enthousiasme waarmee de activiteiten van Roberto gepresenteerd worden liggen hieraan ten grondslag.

Vanaf 4 oktober tot 2 november a.s. komt Roberto, samen met zijn collega priester José Pinedo naar Holland, en zijn er een paar mogelijkheden om deze te ontmoeten, o.a. te weten:

  1. vrijdag 25 oktober 10.00 uur kunt u hen ontmoeten bij een viering in het Vier Kerkenhuis – Lopes Diaslaan 373 te Hilversum. na afloop van de viering kunt u onder het genot van een kopje koffie de beide heren ontmoeten.
  2. Op zaterdag 26 oktober 19.00uur zal er een viering zijn bij pastoor Henk Janssen in Groesbeek. Ook Mgr. de Jong zal na afloop van de viering aanwezig zijn om een ontmoeting te hebben.
    Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd.
    Het adres is Parochie H.H. Cosmas en Damianus. Pannenstraat 1 Groesbeek.

Wij blijven continu een beroep doen op onze leden en sympathisanten om onze Stichting te ondersteunen en juist daardoor Roberto de mogelijkheden te bieden om zijn activiteiten in toenemende mate te blijven ontwikkelen.
Nogmaals en wellicht ten overvloede, kunt u ons bereiken:

E-mail voorzitt􏰂er: Wim Janssen
E-mail secretaris D. Martens

Uw gift􏰀en kunt u overmaken naar: NL07INGB0675623227 t.n.v. Sti􏰁chti􏰁ng Solidariteit Panama.

Nieuwsbrief november 2018

Van 5 oktober tot 29 oktober j.l. was pater Roberto Gonzalez weer in Nederland.

Hij komt alle jaren om zijn sponsoren te bedanken en uitleg te geven over de vorderingen van vele bestaande en nieuwe projecten.
Ook dit jaar was zijn bagage o.a. rijk gevuld met beeldmateriaal, waarmee hij een duidelijke indruk wist te geven over de vorderingen van de aanzienlijke projecten.

Met name bedanken wij u voor uw trouwe dona􏰁tie namens pater Roberto en tevens namens het bestuur van onze s􏰁ch􏰁ng.
De wekelijkse kerkdienst in het “vierkerkenhuis” te Hilversum hee􏰀 dit jaar voor de derde keer een bedrag geschonken van 1500 euro. Ook daarvoor wordt heel veel dank uitgesproken.

In zijn algemeenheid gesproken moeten wij echter wel constateren dat het totaal van de ontvangsten aan bijdragen behoorlijk verminderd zijn. Mede veroorzaakt door de crisisjaren waarin wij hebben gezeten, alsmede ook door het overlijden van een aantal grote en belangrijke sponsoren.
Uw gi􏰀ften kunt u overmaken naar: NL07INGB0675623227 t.n.v. S􏰁ch􏰁ng Solidariteit Panama.

Buiten de vele projecten waar wij al veel over hebben geschreven heeft􏰀 pater Roberto hoog in de bergen bij toeval een gehucht ontdekt waar een enorme armoede heerst.
Het gehucht met de naam Corral de Piedra wordt bewoond door 15 gezinnen met in totaal 50 kinderen. Deze arme bewoners hebben maar 1x per dag een beetje witt􏰂e rijst zonder vlees of groenten te eten. Daardoor heerst er een enorme ondervoeding. Het is de bedoeling dat over een periode van 5 jaar voor alle bewoners een nieuw huis zal worden gebouwd. Ook aan gezondheidszorg en gezond eten wordt hard gewerkt. Een ondernemer uit Noordwijk ondersteunt de bouw van nieuwe huisjes. Hier kunt u een prachtig filmpje bekijken met Nederlandse onder􏰁titeling. Het is absoluut de moeite waard deze film te bekijken.

Wereldjongerendagen in Panama.

Begin volgend jaar komt de Paus naar Panama voor de wereldjongerendagen die worden gehouden van 22 tot 27 Januari 2019. Uit de hele wereld komen jongeren naar Panama om deel te nemen aan de WJD. Onder de honderd duizenden deelnemers zijn ook ruim 100 Hollanders. Onze voorzi􏰂tter zal samen met zijn vrouw aanwezig zijn om de Hollandse jongeren enthousiast te maken voor het werk van pater Roberto.
Zo zullen zij o.a de projecten van pater Roberto bezoeken.
De voorzi􏰂tter zal ze toespreken en flyers uitdelen in een poging blijvende belangstelling te kweken.
Ook binnen ons bestuur bestaat immers de wens om jonge mensen te enthousiasmeren, teneinde de bestuurlijke beze􏰃ng toekomstgericht af te zekeren.

Kostenbesparing

Ons bestuur probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door o.a. te besparen op het verzenden van onze nieuwsbrieven. Wij willen u daarom vriendelijk vragen of u de jaarlijkse nieuwsbrieven per e-mail wilt ontvangen, indien u over een e-mailadres beschikt, dat scheelt ons namelijk een hoop porto en drukkosten.
U kunt daarvoor uw e-mailadres doorgeven aan onze secretaris Dirk Martens. dirk-eveline@hotmail.com Als u de nieuwsbrieven per post wilt blijven ontvangen hoe􏰀 u hiertoe niets te doen.
Ook als u vragen hebt, een eigen werkgroep wil starten of goede adviezen hebt om nieuwe sponsoren voor ons fantas􏰁sche doel te verkrijgen, maakt u dan gerust gebruik van dit zelfde e-mailadres.

VNB’ers in Panama en onze toekomstige samenwerking

De KRO heeft een geweldig artikel geschreven over de enthousiasme van de VNB’ers in Panama.
Ze waren daar aanwezig voor de voorbereidingen van de Wereldjongerendagen die in januari 2019 gehouden gaan worden in Panama.

Mede daarom heeft de VNB ook contact met ons gezocht om te kijken of het mogelijk is om projecten van ons in het traject van de Wereldjongerendagen mee te nemen in samenwerking met pater Roberto.

Geachte heer Jansen,

Zoals wellicht bekend zullen de volgende Wereldjongerendagen in Panama worden georganiseerd in januari 2019.

VNB is een katholieke touroperator (non profit) en samen met de Nederlandse bisschoppenconferentie organiseren wij de reizen voor de jongeren naar de Wereldjongerendagen; we hopen tussen de 300 en 600 jongeren te kunnen faciliteren.

Graag komen wij in contact met uw stichting om te kijken of we mogelijk een project van uw stichting kunnen betrekken in de voorbereidingen op de dagen in Panama city. Van 1 maart t/m 5 maart breng ik met een collega een verkenningsbezoek aan het land.

Met hartelijke groet,

Jos van Bussel
Manager externe relaties

Omdat Jos van Bussel van 1 t/m 5 maart in Panama was om de organisatie voor te bereiden, hebben wij de afspraak gemaakt om op onze laatste dag in Panama elkaar te ontmoeten in ons hotel in Panama City. In ons overleg dat ongeveer anderhalf uur in beslag nam, hadden wij alles geregeld zoals een ontmoeting met alle bischoppen en een bezoek aan door ons gesponsorde projecten bij pater Roberto. Tijdens dat overleg was Mgr. Dimas via de telefoon ook aanwezig en wenste hij de Hollandse organisatoren een hartelijk welkom en veel succes met hun Wereldjongerendagen in Panama.
Jos van Bussel was zeer onder de indruk van de hartelijke ontvangst, en van de simpele manier waarop Mgr. Dimas was te benaderen. Nog meer raakten zij onder de indruk toen Mgr. Dimas nog even terug belde om ons (Wil en Wim Janssen) te bedanken voor ons bezoek en om ons een goede reis terug te wensen.

Mocht dit uw interesse getrokken hebben over de Wereldjongerendagen in Januari 2019 te Panama, kunt u het hele item van de KRO HIER lezen.

In Memoriam Jan Buizen “Kruisvaarder van Sint Jan”

Op 11 december 2011 bereikte ons het trieste bericht dat Jan Buizen na een zware tijd, in het bijzijn van zijn vrouw – dochter en schoonzoon rustig is ingeslapen.
In Jan verliezen wij een bijzonder goede vriend, die samen met zijn vrouw Rossie (ook Kruisvaarder) hun leven hebben gegeven aan de zorg voor de arme medemens in verschillende landen o.a in Panama.
Op de foto ziet u Jan en Rossie samen met Alejandro 1 van de 2 kleinzonen waarvan hij enorm heeft genoten. Hij was een liefdevolle trotse Opa!
Wij wensen Rossie en de kinderen veel kracht !
Schrijf gerust een reactie als u hem heeft gekend.

50 jaar Kruisvaders van Sint Jan in Panama!

Onder grote belangstelling is het 50 jarig bestaan van het onderwijsinstituut in Atalaya (Panama) gevierd. De resultaten van 50 tropenjaren die de Hollandse Kruisvaarders in Panama hebben gewerkt, zijn goed tot hun recht gekomen tijdens de feestweek. Het instituut is niet meer weg te denken! Vol respect en trots zijn de vele Kruisvaarders die hebben gewerkt aan het instituut herdacht. De organisatie van de feestweek was perfect. Veel muziekkorpsen – specifieke Panamese dansgroepen – tentoonstellingen en eucharistievieringen vormde de hoofdschotel van het feest. Het feest werd afgesloten met een indrukwekkend vuurwerk.

De enig nog in leven zijnde Hollandse Kruisvaarder in Panama, is pater Piet Hulsebosch, die met zijn 85 jaren nog alle dagen voorgaat in de eucharistie. Ook is hij overste van de nieuwe groep Panamese kruisvaarders. 

Door de nieuwe groep Panamese Kruisvaarders, is er garantie dat het werk van de Hollandse Kruisvaarders in Panama kan worden voortgezet.De voor u meest bekende Panamese Kruisvaarder is Pater Roberto Gonzales.

Als je Roberto aan het werk ziet voor zijn mensen (33 verschillende dorpen in de bergen) zie je direct gelijkenis met zijn grote leermeester en voorbeeld, pater Johan Schmiehuizen.Zijn gedachten staan nooit stil, daar heeft hij geen tijd voor. Om 6 uur  ‘s morgens staan de eerste mensen al voor de deur. Vaak hebben zij vele uren gelopen, om geld of eten te vragen. Voor ons Hollanders is het nauwelijks voor te stellen dat er in deze tijd nog zoveel armoede is.

Nooit zal je Roberto buiten de kerk in priesterkleding zien lopen. Hij is eenvoudig te benaderen, en toont zich vooral gelijk aan zijn medemensen. Dankzij o.a uw steun, kan hij zijn vele projecten afronden of starten.

Roberto heeft mij gevraagd u te bedanken voor alle steun die u hem geeft!

Wij zijn tijdens ons bezoek aan Panama (juni 2011) weer zeer onder de indruk geraakt van zijn inzet. Waar haalt deze man zijn energie vandaan?

Het gebeurde tijdens ons bezoek regelmatig, dat hij morgens om 6 uur begon met zijn werk, en in de avond om 22.00 uur of later thuis kwam. Als hij dan na een koude douche dacht een rustige avond te hebben, kwam er wel weer iemand die met spoed naar het ziekenhuis in Santiago (100 km) moest worden gebracht. Een ritje ziekenhuis is voor de patiënten beslist niet comfortabel te noemen, vandaar en uit pure noodzaak, moet er een nieuwe ziekenauto komen! Meerdere malen komt het voor dat de patiënt is overleden voordat het ziekenhuis is bereikt.

De auto van pater Roberto beschikt n.l niet over  de nodige medische noodapparatuur en opgeleid personeel. Patiënten met ernstige botbreuken ondervinden veel onnodige pijn tijdens de rit door de hobbelige bergwegen.

Ons grote nieuwe doel is een nieuwe ambulance!

U zal begrijpen dat het beslist geen luxe is. Daarom zullen wij als bestuur, met uw medewerking, ons inzetten voor dit grote project. De kosten voor de ambulance zijn 43.500 dollar. Het opleiden van deskundige chauffeurs, en het inrichten van de ambulance kost ongeveer 16.000 dollar.

Het gaat weer om een groot bedrag, maar het moet ons lukken! Uiteindelijk hebben wij ook het grootste deel van de kosten voor de nieuwe school, dankzij uw steun kunnen financieren.

Wij hebben het geluk gehad dhr. Tim Bitter uit Laren te leren kennen!

Al vele jaren zet Tim Bitter zich in voor allerhande goede doelen. Als bestuurslid van het comité vasten actie van de BEL gemeenten (Blaricum – Eemnes – Laren) heeft hij zich ingezet voor het sponsoren van studenten. Wij zijn hem en het comité dankbaar  voor de toezegging dat gedurende 3 studiejaren de kosten voor 3 studenten zal worden betaald vanuit de vastenactie.  

UITNODIGING VOOR EEN SPONSORDINER VOOR PANAMA!

Ook dit sponsor diner, is een activiteit van dhr. Tim Bitter.

Donderdag 24 november 2011
In het restaurant van College de Brink in Laren.
Ingang van het College is achter het gemeentehuis van Laren.
Eemnesserweg 19. Er is voldoende parkeergelegenheid!
Aanvang 18.00 uur
Restaurant openen 17.30 uur.
Kosten: 100 euro per persoon  voor een perfect all inn 4 gangen menu.

De totale opbrengst vormt de start van een nieuwe ziekenauto!

  • Aanmelden liefst per mail of schriftelijk aan Dhr. Tim Bitter, Naarderstraat 36, 1251 BD Laren. Vermeld u s.v.p ook met hoeveel personen u aan tafel wenst te zitten. 
  • U kunt het bedrag overmaken naar stichting Solidariteit Panama te Hilversum rekeningnummer: 67.56.23.227 (ING) onder vermelding van sponsordiner. Onze stichting is ANBI erkend.
  • Natuurlijk zal pater Roberto tijdens het diner aanwezig zijn!

s.v.p. zo spoedig mogelijk aanmelden om teleurstelling te voorkomen !

Wegens het succes van het vorige jaar, zal  op zaterdag 26 november weer een ontmoeting plaatsvinden met pater Roberto in het Carolushuis in Hilversum. 

Van 16.00 uur tot 17.00 uur eucharistieviering.
Van 17.00 uur tot 18.00 uur persoonlijke ontmoeting met pater Roberto (en koffie!)

adres Carolushuis: Bosdrift 96 (Hilversum zuid)
Er is voldoende parkeergelegenheid achter het gebouw.

Met een soortgelijke auto (zonder linnen kap) worden de patiënten nu vervoerd.

Alle andere projecten gaan gewoon door. Zo zoeken wij o.a sponsoren, die het mogelijk maken de muziekschool (nu al meer dan 160 leerlingen) uit te breiden met 1 leerkracht.

Rest mij nog te melden dat wij afscheid nemen van onze penningmeester.

Na meer dan 20 jaar penningmeester te zijn geweest, nemen wij onder zeer grote dank, afscheid van Dhr. J.Smoolenaars. Op zeer deskundige en correcte wijze, heeft hij zich als penningmeester ingezet voor het werk in Panama.

Wij zijn blij met zijn opvolger Dhr. W. Huis in ’t Veld, en hopen op een lange en goede samenwerking!

Met vriendelijke groet, 

Wim Janssen.
Willemj164@gmail.com