Corral de Piedra

Buiten de vele projecten waar wij al veel over hebben geschreven heeft􏰀 pater Roberto hoog in de bergen bij toeval een gehucht ontdekt waar een enorme armoede heerst.
Het gehucht met de naam Corral de Piedra wordt bewoond door 15 gezinnen met in totaal 50 kinderen. Deze arme bewoners hebben maar 1x per dag een beetje witt􏰂e rijst zonder vlees of groenten te eten. Daardoor heerst er een enorme ondervoeding. Het is de bedoeling dat over een periode van 5 jaar voor alle bewoners een nieuw huis zal worden gebouwd. Ook aan gezondheidszorg en gezond eten wordt hard gewerkt. Een ondernemer uit Noordwijk ondersteunt de bouw van nieuwe huisjes.

Nieuwsbrief augustus 2019

Gedurende de periode van 22 tot 27 Januari 2019 zijn de Wereldjongerendagen gehouden in Panama. Uit de hele wereld zijn jongeren naar Panama gekomen om deel te nemen aan de WJD.

Onze voorzitter Wim Janssen is samen met zijn vrouw aanwezig geweest teneinde de Hollandse jongeren enthousiast te maken voor het werk van pater Roberto.
De voorzitter heeft ze toegesproken en flyers uitgedeeld in een poging blijvende belangstelling te kweken.

Ruim 45 Hollandse pelgrims (waaronder veel jongeren, bisschoppen – priesters en de adjunct ambassadeur van de Hollandse ambassade) hebben de projecten van Roberto bezocht.
Onder politie begeleiding kwamen zij met verschillende auto’s de finca van Roberto oprijden. Het was een zeer bijzondere gebeurtenis, waarbij een ieder zeer onder de indruk was van de armoede en bijzondere hulp door Roberto.

De Wereldjongerendagen was tevens aanleiding voor de Paus om zijn belangstelling te tonen naar deze gebeurtenis en de vele goede bijstand door hulpverleners waaronder de projecten van Roberto.

De Paus bij aankomst met de president van Panama en zijn vrouw.

Als een positief resultaat mag genoemd worden de uitnodiging op de Hollandse ambassade waarbij de adjunct ambassadeur, Jurriaan Middelhoff, heeft toegezegd te willen bemiddelen bij het zoeken naar nieuwe sponsoren. Aardige bijkomstigheid was het feit dat onze voorzitter Wim Janssen, de vader en opa van de ambassadeur, goede bekenden waren van Wim Janssen. De opa van de ambassadeur was parochiaan van de kerk van Johan Schmiehuizen in Hilversum, in diezelfde kerk is Wim Janssen ruim 30 jaar dirigent geweest.

De hulpbisschop van Roermond Mgr. E.J. de Jong en pastoor Henk Janssen uit Groesbeek hebben gelijk hun steun toegezegd.

De verschillende ontmoetingen in Panama en daarop volgende ontmoetingen in Nederland, kunnen gezien worden als uitdagingen van grote waarden om de activiteiten van onze Stichting extra in de belangstelling te stellen. Het enthousiasme waarmee de activiteiten van Roberto gepresenteerd worden liggen hieraan ten grondslag.

Vanaf 4 oktober tot 2 november a.s. komt Roberto, samen met zijn collega priester José Pinedo naar Holland, en zijn er een paar mogelijkheden om deze te ontmoeten, o.a. te weten:

  1. vrijdag 25 oktober 10.00 uur kunt u hen ontmoeten bij een viering in het Vier Kerkenhuis – Lopes Diaslaan 373 te Hilversum. na afloop van de viering kunt u onder het genot van een kopje koffie de beide heren ontmoeten.
  2. Op zaterdag 26 oktober 19.00uur zal er een viering zijn bij pastoor Henk Janssen in Groesbeek. Ook Mgr. de Jong zal na afloop van de viering aanwezig zijn om een ontmoeting te hebben.
    Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd.
    Het adres is Parochie H.H. Cosmas en Damianus. Pannenstraat 1 Groesbeek.

Wij blijven continu een beroep doen op onze leden en sympathisanten om onze Stichting te ondersteunen en juist daardoor Roberto de mogelijkheden te bieden om zijn activiteiten in toenemende mate te blijven ontwikkelen.
Nogmaals en wellicht ten overvloede, kunt u ons bereiken:

E-mail voorzitt􏰂er: Wim Janssen
E-mail secretaris D. Martens

Uw gift􏰀en kunt u overmaken naar: NL07INGB0675623227 t.n.v. Sti􏰁chti􏰁ng Solidariteit Panama.

Nieuwsbrief november 2018

Van 5 oktober tot 29 oktober j.l. was pater Roberto Gonzalez weer in Nederland.

Hij komt alle jaren om zijn sponsoren te bedanken en uitleg te geven over de vorderingen van vele bestaande en nieuwe projecten.
Ook dit jaar was zijn bagage o.a. rijk gevuld met beeldmateriaal, waarmee hij een duidelijke indruk wist te geven over de vorderingen van de aanzienlijke projecten.

Met name bedanken wij u voor uw trouwe dona􏰁tie namens pater Roberto en tevens namens het bestuur van onze s􏰁ch􏰁ng.
De wekelijkse kerkdienst in het “vierkerkenhuis” te Hilversum hee􏰀 dit jaar voor de derde keer een bedrag geschonken van 1500 euro. Ook daarvoor wordt heel veel dank uitgesproken.

In zijn algemeenheid gesproken moeten wij echter wel constateren dat het totaal van de ontvangsten aan bijdragen behoorlijk verminderd zijn. Mede veroorzaakt door de crisisjaren waarin wij hebben gezeten, alsmede ook door het overlijden van een aantal grote en belangrijke sponsoren.
Uw gi􏰀ften kunt u overmaken naar: NL07INGB0675623227 t.n.v. S􏰁ch􏰁ng Solidariteit Panama.

Buiten de vele projecten waar wij al veel over hebben geschreven heeft􏰀 pater Roberto hoog in de bergen bij toeval een gehucht ontdekt waar een enorme armoede heerst.
Het gehucht met de naam Corral de Piedra wordt bewoond door 15 gezinnen met in totaal 50 kinderen. Deze arme bewoners hebben maar 1x per dag een beetje witt􏰂e rijst zonder vlees of groenten te eten. Daardoor heerst er een enorme ondervoeding. Het is de bedoeling dat over een periode van 5 jaar voor alle bewoners een nieuw huis zal worden gebouwd. Ook aan gezondheidszorg en gezond eten wordt hard gewerkt. Een ondernemer uit Noordwijk ondersteunt de bouw van nieuwe huisjes. Hier kunt u een prachtig filmpje bekijken met Nederlandse onder􏰁titeling. Het is absoluut de moeite waard deze film te bekijken.

Wereldjongerendagen in Panama.

Begin volgend jaar komt de Paus naar Panama voor de wereldjongerendagen die worden gehouden van 22 tot 27 Januari 2019. Uit de hele wereld komen jongeren naar Panama om deel te nemen aan de WJD. Onder de honderd duizenden deelnemers zijn ook ruim 100 Hollanders. Onze voorzi􏰂tter zal samen met zijn vrouw aanwezig zijn om de Hollandse jongeren enthousiast te maken voor het werk van pater Roberto.
Zo zullen zij o.a de projecten van pater Roberto bezoeken.
De voorzi􏰂tter zal ze toespreken en flyers uitdelen in een poging blijvende belangstelling te kweken.
Ook binnen ons bestuur bestaat immers de wens om jonge mensen te enthousiasmeren, teneinde de bestuurlijke beze􏰃ng toekomstgericht af te zekeren.

Kostenbesparing

Ons bestuur probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door o.a. te besparen op het verzenden van onze nieuwsbrieven. Wij willen u daarom vriendelijk vragen of u de jaarlijkse nieuwsbrieven per e-mail wilt ontvangen, indien u over een e-mailadres beschikt, dat scheelt ons namelijk een hoop porto en drukkosten.
U kunt daarvoor uw e-mailadres doorgeven aan onze secretaris Dirk Martens. dirk-eveline@hotmail.com Als u de nieuwsbrieven per post wilt blijven ontvangen hoe􏰀 u hiertoe niets te doen.
Ook als u vragen hebt, een eigen werkgroep wil starten of goede adviezen hebt om nieuwe sponsoren voor ons fantas􏰁sche doel te verkrijgen, maakt u dan gerust gebruik van dit zelfde e-mailadres.

VNB’ers in Panama en onze toekomstige samenwerking

De KRO heeft een geweldig artikel geschreven over de enthousiasme van de VNB’ers in Panama.
Ze waren daar aanwezig voor de voorbereidingen van de Wereldjongerendagen die in januari 2019 gehouden gaan worden in Panama.

Mede daarom heeft de VNB ook contact met ons gezocht om te kijken of het mogelijk is om projecten van ons in het traject van de Wereldjongerendagen mee te nemen in samenwerking met pater Roberto.

Geachte heer Jansen,

Zoals wellicht bekend zullen de volgende Wereldjongerendagen in Panama worden georganiseerd in januari 2019.

VNB is een katholieke touroperator (non profit) en samen met de Nederlandse bisschoppenconferentie organiseren wij de reizen voor de jongeren naar de Wereldjongerendagen; we hopen tussen de 300 en 600 jongeren te kunnen faciliteren.

Graag komen wij in contact met uw stichting om te kijken of we mogelijk een project van uw stichting kunnen betrekken in de voorbereidingen op de dagen in Panama city. Van 1 maart t/m 5 maart breng ik met een collega een verkenningsbezoek aan het land.

Met hartelijke groet,

Jos van Bussel
Manager externe relaties

Omdat Jos van Bussel van 1 t/m 5 maart in Panama was om de organisatie voor te bereiden, hebben wij de afspraak gemaakt om op onze laatste dag in Panama elkaar te ontmoeten in ons hotel in Panama City. In ons overleg dat ongeveer anderhalf uur in beslag nam, hadden wij alles geregeld zoals een ontmoeting met alle bischoppen en een bezoek aan door ons gesponsorde projecten bij pater Roberto. Tijdens dat overleg was Mgr. Dimas via de telefoon ook aanwezig en wenste hij de Hollandse organisatoren een hartelijk welkom en veel succes met hun Wereldjongerendagen in Panama.
Jos van Bussel was zeer onder de indruk van de hartelijke ontvangst, en van de simpele manier waarop Mgr. Dimas was te benaderen. Nog meer raakten zij onder de indruk toen Mgr. Dimas nog even terug belde om ons (Wil en Wim Janssen) te bedanken voor ons bezoek en om ons een goede reis terug te wensen.

Mocht dit uw interesse getrokken hebben over de Wereldjongerendagen in Januari 2019 te Panama, kunt u het hele item van de KRO HIER lezen.