Onderwijs vormt de basis voor een betere toekomst!!
Vanaf 1988 hebben wij kunnen volgen hoe je armoede kan bestrijden met goed onderwijs.

Als voorbeeld noemen wij de ruim 3000 studenten die een 3 jarige interne opleiding hebben gevolgd aan het landbouwinstituut van pater Johan Schmiehuizen in Atalaya. Dit instituut gaf uitsluitend les aan kansarme jongeren, die onder vaak erbarmelijke omstandigheden woonden en leefden.

Meestal hadden zij een gebrek aan eten, slechte woonomstandigheden en vaak een slechte gezondheid.Na het voltooien van de opleiding heeft vrijwel elke student een goede baan gevonden met een goed inkomen.

Velen van hen vonden een baan bij het ministerie of zijn een eigen bedrijf begonnen.Doordat zij over een goed inkomen gingen beschikken waren zij in de gelegenheid een huis te bouwen voor hun ouders en voor zichzelf. Vele studenten volgden na het voltooien van hun opleiding aan het instituut nog een aanvullende universitaire opleiding.